Note: All information is in PDF format and can be viewed through Adobe Acrobat Reader

Click here to download adobe reader

Font |

Name  of The Judicial Officer

Click on The Name to Open the Assets & Liabilities Statement

Sh. A.C. Dogra
Sh. J.S. Mahantan
Sh. C.B.Barowalia
Sh. D.K. Sharma
Sh. Sushil Kukreja
Sh. A.S. Jaswal
Sh. S.L. Sharma
Sh. Virender Singh
Sh. K.S. Chandel
Sh. S.C. Kainthla
Sh. Chirag Bhanu Singh
Sh. Rajeev Bhardwaj
Sh. Arvind Malhotra
Sh. C.L. Kochhar
Sh. Baldev Singh
Sh. Rajan Gupta
Sh. Rakesh Kainthla
Sh. Jitender Kumar Sharma
Sh. Purender Vaidya
Sh. Rajesh Verma
Sh. T.S. Kaisth
Sh. J.N. Yadav
Sh. Rattan Singh
Sh.Virender Sharma
Shri Ram Krishan Sharma
Shri Yashwant Singh
Dr. Baldev Singh
Sh. Rajinder Kumar Sharma
Sh. R.K. Chaudhary
Sh. K.K Sharma
Sh. Mukesh Bansal
Sh. Bhupesh Sharma
Sh. Padam Singh
Sh. Prem Pal Ranta
Sh. Dole Ram Thakur
Sh. Davinder Kumar
Sh. Yogesh Jaswal
Sh. Bahadur Singh
Sh. Pardeep Singh Samyal
Sh. R.K. Tomar
Sh. Ajay Mehta
Sh. Pune Ram
Sh. Rajeev Bali
Sh. Pawanjit Singh
Sh. Jaswant Singh
Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal
Sh. Madan Kumar
Sh. Hans Raj
Sh. Barinder Thakur
Sh. Krishan Kumar
Sh. Aman Sood
Sh. Jia Lal Azad
Ms. Aparna Sharma
Ms. Anuja Sood
Sh. Naresh Kumar
Ms. Parveen Chauhan
Sh. Vivek Sharma-I
Sh. Ranjeet Singh
Sh. Avinash Chander
Sh. Rajesh Chauhan
Sh. Sachin Raghu
Sh. Rajinder Kumar
Sh. Gaurav Mahajan
Ms. Kanta Verma
Sh. Abhay Mandyal
Dr. Abira Basu
Ms. Sapna Pandey
Sh. Partap Singh Thakur
Sh. Arvind Kumar
Dr. Parvinder Singh Arora
Sh. Yajuvender Singh
Sh. Hitender Kumar
Sh. Hoshiar Singh Verma
Sh. Pankaj
Ms. Sheetal Sharma
Sh. Vivek Khanal
Sh. Basant Lal Verma
Sh. Anil Kumar
Ms. Gurmeet Kaur
Sh. Amit Mandyal
Sh. Harmesh Kumar
Sh. Gaurav Sharma
Sh. Ramnik Sharma
Sh. Dhiru Thakur
Sh. Vivek Sharma-II
Sh. Sidharath Sarpal
Sh. Subhash Chander Bhasin
Sh. Kapil Sharma
Sh. Mohit Bansal
Sh. Nitin Mittal
Shri Amardeep Singh
Sh. Sandeep Singh Sihag
Ms. Neha Kaisth
Ms. Kanika Chawla
Ms. Vijay Lakshmi
Sh. Surya Parkash
Sh. Vikrant Kaundal
Ms. Divya Jyoti Patial
Sh. Nikhil Aggarwal
Shri Hakikat
Ms. Akshi Sharma
Sh. Aslam Beg
Ms. Neha Sharma
Ms. Manisha Goyal
Ms. Upasna Sharma
Sh. Vishal Bhamnotra
Sh. Niranjan Singh
Ms. Monika Sombal
Shri Ashok Kumar
Ms. Geetika Kapila
Shri Gaurav Kumar
Shri Prashant Singh Negi
Ms. Madhvi Singh
Shri Nav Kamal
Shri Vishal Kaundal
Ms. Shikha Lakhanpal
Shri Vikas Gupta
Shri Anish Kumar
Shri Madan Kumar